O Bijelom Lotosu

 

 

BIJELI LOTOS je osnovan 31.05.1997.g. “Bijeli lotos” je neprofitna udruga koja sukladno različitim naglascima u praksi i proučavanju svojih vještina djeluje u grupama. Kako se Udruga sastoji od više različitih ali međusobno prožetih grupa učenicima je omogućeno multidisciplinarno proučavanje u svim grupama istovremeno ili u pojedinoj grupi zasebno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Bijeli lotos” je neprofitna udruga koja sukladno različitim naglascima u praksi i prakticiranju svojih vještina djeluje u grupama i to:

 

Kempo – produhovljeno “ratništvo”

Kempo Yoga - cjelovita i dinamična forma Yoge

Meditacija – sjedeća i u kretanju

 

Rad i djelovanje svih grupa mora biti u skladu sa zajedničkom i središnjom filozofijom. Kako se Udruga sastoji od više različitih ali međusobno prožetih grupa učenicima je omogućeno multidisciplinarno proučavanje u svim grupama istovremeno ili u pojedinoj grupi zasebno.

Naglasak je na individualnom podučavanju kad god je to moguće, odnosno prijenosu znanja u malim grupama.

Aktivnosti Udruge usmjerene su na: organiziranje treninga, tečajeva, seminara, meditacijskih povlačenja, javnih predavanja iz: Kempa, Kempo Yoge i meditacije, te izdavanje raznih studijskih materijala i knjiga koje se odnose na navedene temeljne djelatnosti Udruge.

 

Bijeli Lotos je osnovan 31.05.1997

 

Kako je škola Bijeli lotos od samog početka svog djelovanja imala naglasak na kvaliteti i cjelovitosti, tako je i okvir unutar kojeg su se odvijale sve aktivnosti bio zasnovan na znanju, iskustvu i usklađenosti doktrine sa praksom i u krajnjem načinom života. Početku samostalnog djelovanja Bijelog lotosa prethodilo je studiranje i usavršavanje glavnog učitelja Darka Jambrovića u periodu od dvadeset godina. Tijekom tog razdoblja uz studij i praksu Kempa, Kempo Yogu, meditaciju, Sensei je prakticirao Hatha Yogu od 1977-80.g., Chi Kung 1982-83.g. bio jedan od osnivača vegetarijanskog društva bivše države početkom 80-tih, izučavao i provodio u praksi makrobiotiku, intenzivno izučavao budizam i još mnogo toga tražeći u različitim tehnikama ono što je univerzalno vrijedno i korisno uvijek imajući Kempo kao stožer, polazište, utočište, put koji ga je neprekidno energetski snažio i inspirirao za daljnje izučavanje i usavršavanje. Uz to od samog početka svog puta, koliko god to bilo prihvaćano heretičkim, nastojao je povezati našu tradiciju i kulturu sa nečim što dolazi sa istoka, znajući da je to složen i dugotrajan proces. Tijekom tog procesa bilo je krivudanja, fanatizma, slijepe poslušnosti i svega čega se škola Bijeli lotos od samog početka čuva najviše što je moguće. Zdrava, otvorena komunikacija koja uvažava svaku jedinku kao jedinstvenu i neponovljivu, istovremeno udruženu sa ostalim individuama koje streme sličnim ciljevima. Čim nas se više nađe na istom putu (mjestu) to od nas traži barem minimalnu količinu tolerancije i razumijevanja. U koliko u nama nema ljubavi, za to ćemo morati ulagati napor, inače će već osviještenost i ispravno usmjerenje biti dovoljni. Na tim i takvim temeljima je iznikao Bijeli lotos, koji nije u našem slučaju samo simbol, već nešto živo, opipljivo. Svatko tko dođe u dodir s Bijelim lotosom može to odmah osjetiti. To nije nešto patvoreno, umjetno, željno koristi ili moći kroz brojnost, novac i sl. već jednostavno spontano ponašanje pojedinaca koji svijetle iznutra. Da bi bili takvi morali su doživjeti barem mrvicu od Bijeli lotos alkemije.

 

Slijedom svega navedenog sasvim je jasno da škola Bijeli Lotos ima definiranu strukturu i ciljeve, viziju i misiju, te znanje i dovoljno učitelja da sve navedeno može provesti u praksi.

Struktura Kempo puta i potrebnih zahtjeva je kao mapa na putovanju, ona je u detaljima definirana kroz Kempo Index napredovanja koji opisuje koja su sve znanja potrebna za određeni stupanj. Iz Indexa je razvidno da su potrebne i određene diplome koje pokrivaju područje teoretskih znanja i osobnih iskustava, za razliku od same vještine koja se provjerava na polaganjima za pojaseve. Da bi se proširila znanja, te moglo položiti potrebne diplome (osnovna za 7.kyu, srednja za 5.kyu, napredna za 3.kyu i učiteljska za crni pojas 1.dan i tako dalje), pripremili smo adekvatnu literaturu. Za osnovnu i srednju diplomu obavezna interna literatura je „Sažeta povijest Kempa“ i „Uvod u Kempo“, a za naprednu i učiteljsku diplomu to je „Kempo-praksa, principi, simboli i filozofija“, te iskreno se nadamo vrlo skoro knjiga „Abeceda produhovljena ratništva“, kapitalno Kempo djelo koje bi objedinjavalo potrebna znanja do crnog pojasa.

 

Najvažnija postignuća ...

preko tristotinjak polaznika naših tečajeva, ukupno 150 ljudi s položenim stupnjem (pojasom) u Kempu i 40 u Kempo Yogi, uz to 6 novih učitelja (Sensei-a) u Kempu. Preko 100 dana u seminarima Kempa (rezidencijalni održani na Bjelolasici, Tuheljskim toplicama, Zagrebu, Zadru, Osijeku, Petrinji, na Mrežnici, Jadovnom, Sisku, Brežicama, otoku Pašmanu…). Pokrenute Web stranice Bijelog lotosa još 1997.g. koje su do danas redizajnirane s ovom najnovijom verzijom šesti puta. List Bijeli lotos koji je izašao u šest brojeva. Izdani interni priručnici iz Kempa: “Sažeta povijest Kempa”, “Uvod u Kempo” i “Kempo praksa, principi, simboli i filozofija”, te iz Kempo Yoge: “Pokretom do sklada”. Suradnja je njegovana sa drugim školama i učiteljima Kempa, te sa učiteljima drugih vještina: g.Baršnik iz Juda, g.Škerl iz Shorinji Kempa, g.Kuzman iz Ninjutsu-a, g. Podhraški Kung fu škola Safira, g.Hao i g.Dukić iz Tai Chi Chuana i Hsing-I, g.Pedišić i g.Privera iz Wing Chun, časopis Budo Internacional g.Rebac, Kineziološki Fakultet gđa Horga i gđa Andrijašević, itd.

Naravno, sve ove godine postojana BIJELOG LOTOSA karakterizira neprekinutost prakse, te snažan i nepokolebljiv duh da se učenje sačuva i još više unaprijedi.

 

 

 

 

 

Brzi Linkovi

BL Picassa Photo
pogledajte našu fotogaleriju
BL Blog
posjetite BijeliLotos Blog
BL Literatura
mala BL biblioteka