Novosti

 

 

Ovo je prostor rezerviran za najavu budućih događanja, kao i izvještaje sa već održanih,

vezano uz praksu Kempa i srodnih aktivnosti u našoj školi.

 

 

MARIJA BRGLES - nova BLK Sensei-ca
 

Od 2004.g. kada je Marija započela svoj Bijeli Lotos Put, prošle su godine prakse koje su krasile prije svega izuzetna posvećenost, gotovo nevjerojatna upornost i izdržljivost te istinsko otjelovljene ispravnog spirita koji je preduvjet za rađanje naših Sensei-a jer kada on nestane i mi prestajemo biti Sensei.

 

Iza Marije je preko 70 dana Bijeli Lotos seminara, te grupna i individualna poduka većine Bijeli Lotos učitelja. Marija je uspjela ono što zaista rijetki uspiju, postati Bijeli Lotos Kempo Sensei - učitelj Produhovljenog ratništva. Olimpijske godine su godine kada naša loza dobiva nove učitelje, tako smo 2000.g. dobili Sašu i Josipa, 2004.g. Dubravka, Jasnu i Janu, 2008.g. Gorana, da bi ova Londonska 2012.g. donijela Mariju.

U koliko se tek sada odlučujete započeti svoj Kempo put, znajte da je Marija osoba od koje ćete moći puno toga naučiti, time osobito mislimo na one prave ljudske kvalitete kao što su lojalnost, posvećenost, upornost, hrabro borenje sa preprekama, velika radišnost i energija koja donosi plodove. Po tim i ostalim kvalitetama ćete lako prepoznati izvorne Produhovljene ratnike za razliku od njihovih loših kopija.

Brzi Linkovi

BL Picassa Photo
pogledajte našu fotogaleriju
BL Blog
posjetite BijeliLotos Blog
BL Literatura
mala BL biblioteka