Novosti

 

 

Ovo je prostor rezerviran za najavu budućih događanja, kao i izvještaje sa već održanih,

vezano uz praksu Kempa i srodnih aktivnosti u našoj školi.

 

 

GORAN PIZENT - novi Kempo Ni Dan

 
 

 
 

Goran je period od četiri godine iskoristio za mnoštvo različitih radnji koje su s jedne strane bile usmjerene na vlastiti napredak, a s druge strane na veliku potporu opstojnosti i napretku naše škole Bijeli Lotos, te otvaranju vlastitog Dojo-a. Kroz taj period paralelno je radio na svemu potrebnom za slijedeći stupanj, a to je prije svega Ni Dan diploma koja određuje smjer kanaliziranja i koncentriranja misli, energije i vremena.

Otvaranje novog Dojo-a od svakog traži veliki angažman. Na početku je teško ljude privući na trening, ali još daleko teže ih je zadržati i dodatno motivirati da ustraju kada zapadnu u krizu. Sačuvati Dojo je na neki način sveti zadatak jer je on pretpostavka za Dojo Kun i Dojo No Shiri. To je prostor koji nas snaži i usmjerava na Putu. Održavanje Dojo-a na životu traži ogromnu energiju, vjeru u sebi i put, te želju da ono što smo spoznali kao vrijedno i korisno nesebično podijelimo s drugima.

Privilegirani ste pročitati odgovor na prvo pitanje iz Goranove diplome za crni pojas drugi dan:

Ni Dan Diploma,  autor Sensei Goran Pizent, odgovor na prvo pitanje

  

Brzi Linkovi

BL Picassa Photo
pogledajte našu fotogaleriju
BL Blog
posjetite BijeliLotos Blog
BL Literatura
mala BL biblioteka